08 Aralık 2013 Pazar
Hayal gücü ve Yaratıcı Tasarımın Süreci,

Tasarımlarda Dikkat Edilmesi Gerekilen Hususlar

Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz.  Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker.  Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

 

 

TASARIM SÜRECİ

 

1 - Problemin Tanımı

2 - Bilgi Toplama

3 - Yaratıcılık ve Buluş Süreci

4 - Çözüm Bulma

5 - Uygulama

 

 

1 - Problemin tanımlanması : Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine  takılıp kalmamak gerekir.

 

2 - Bilgi toplama : Yapılacak tasarımda  bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.

 

3 - Yaratıcılık ve Buluş : Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.

Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.

 

4 - Çözüm bulma :  Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında  bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.

 

5 - Uygulama :  Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

 

 TASARIM İLKELERİ 

 

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:

 

1 - Çizgi : Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik,  grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi:saygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.

 

2 - Ton

 

3 - Renk : İzleyicide bir çok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.

 

4 - Doku : Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.

 

5 - Biçim : Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda  biçimi oluşturan unsurlardır.

 

6 - Ölçü : Tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.

 

7 - Yön : Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı , vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

 

 

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.

 

 

1 - Denge

2 - Orantı ve görsel hiyerarşi

3 - Görsel devamlılık

4 - Bütünlük

5 - Vurgulama

 

Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

 

 

Kaynak : Hasan ÖZGÜR

« Önceki yazı   Sonraki yazı »